Händer håller i budgetpropositionen

Budgetnyhet: Kulturrådet välkomnar stora satsningar på kulturen

Idag presenterade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke förslag till ny kulturbudget. Kulturbudgeten får en rekordhöjning och många satsningar får Kulturrådet ansvar för. Bibliotek, fria konstutövare, kulturskolor och nationella minoriteter får ökat stöd i budgeten.

Den största satsningen gäller biblioteken. En kvarts miljard om året i tre år framöver ska Kulturrådet få för att stärka folkbiblioteken. 25 av de 250 miljonerna kommer att fördelas till regionerna via kultursamverkansmodellen.

För att den fria konsten ska få bättre förutsättningar föreslår regeringen 115 miljoner kronor. För Kulturrådet innebär det en ökning med 25 miljoner kronor till fria aktörer inom musik och scenkonst. Kulturtidskrifter, litteratur, bild- och formkonstområdet får också ökat stöd.

– Det är oerhört glädjande med stora investeringar i kulturen och att Kulturrådet får förtroende att arbeta ännu mer för biblioteken, den fria konsten, kulturskolorna och de nationella minoriteterna, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet.

Regeringen vill upprätta ett nationellt kulturskolecentrum på Kulturrådet från årsskiftet. Uppdraget är att ansvara för kunskapsutveckling, samverkan och uppföljning samt att fördela bidrag. Kulturskolecentrum ska initiera och sprida forskning.

Stödet till det samiska folket och de nationella minoriteterna ökar också med tio miljoner kronor från 2018. En del av uppdraget får Kulturrådet ansvara för.

Header logo