FORTSATT STORT INTRESSE FÖR BIDRAGET TILL MUSIK- OCH KULTURSKOLOR

205 ansökningar om bidrag till musik- och kulturskolor hade kommit in till Kulturrådet när ansökningstiden var slut vid midnatt den 6 april -17. Det innebär att antalet ansökningar ökar något i  jämförelse med förra årets ansökningsomgång.

Ansökningar kommer från samtliga län och omfattar alla typer av kommuner. Bidraget syftar till att göra musik- och kulturskolans verksamhet mer jämlik och att förbättra möjligheterna för barn och unga att delta i verksamheten. Något som musik- och kulturskolorna tagit fasta på i sina ansökningar. Av de som sökt vill 66 procent fortsätta utveckla redan påbörjade projekt från förra årets ansökningsomgång. 44 stycken kommuner är nya sökande för i år. 

Totalt har de 205 kommuner som skickat in sina ansökningar sökt cirka 187 miljoner kronor. Kulturrådet har nästan100 miljoner kronor att fördela, och beslutet fattas under juni månad.

Mer information kring bidraget till musik- och kulturskolor hittar ni här.

YTTERLIGARE INFORMATION

Malin Palm, handläggare
Telefon: 08-519 264 31
malin.palm@kulturradet.se

Helene Oljons, pressansvarig
Telefon 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo