Familjesatsningar och författarträffar får stöd av Kulturrådet

Kulturrådet fördelar drygt 8,3 miljoner i stöd till läs- och litteraturfrämjande insatser i Sverige. Det är bland annat satsningar på uppsökande verksamhet och läsfrämjande insatser som involverar hela familjen som prioriterats den här ansökningsomgången.

När det gäller stöd till litterär evenemangsverksamhet avses exempelvis litteraturdagar på bibliotek, publika seminarier och författarträffar på boklådor. Sammanlagt får 70 projekt från 14 län stöd nu.

YTTERLIGARE INFORMATION

Zoi Santikos, handläggare
Telefon: 08 – 519 264
zoi.santikos@kulturradet.se

Anna Ringberg, handläggare
Telefon: 08 – 519 264 48
anna.ringberg@kulturradet.se

Header logo