Friande dom för chefer på kulturmyndigheter

Tingsrätten i Stockholm friar de chefer vid kulturmyndigheter som åtalats för misstanke om tagande av muta. Åtalet gällde deltagande vid fester som de två musikföreningarna FST och SKAP arrangerat. Även företrädarna för föreningarna frias.

Stockholms tingsrätt ogillar åtalen mot tidigare chefer på Kulturrådet och Konstnärsnämnden och nuvarande chef på Musikverket samt företrädare för musikföreningarna FST och SKAP. Tingsrätten konstaterar att julmiddagarna och vårfesterna bör ses som branschträffar där myndigheterna informerat sig om vad som händer på musikområdet. Det är i linje med de krav på samverkan som staten ställer på myndigheterna, menar tingsrätten.

Tingsrätten har även tagit hänsyn till att de återkommande branschträffarna har haft stor och bred närvaro, att det förekommer prisutdelningar och att tillställningarna bevakats av media.

Header logo