Cherrie. Foto: Elisabeth Ohlsson Wallin

Fyra miljoner kronor till svenska musikutgivningar

R’n’b-artisten Cherrie, lutenisten Anders Ericson och singer-songwritern Skator är exempel på artister vars produktioner nu beviljas stöd. Kulturrådet fördelar vid årets första ansökningsomgång cirka fyra miljoner kronor i bidrag till 70 utgåvor på 54 musikbolag. Totalt inkom 318 ansökningar.

Andra exempel på produktioner som får stöd är folkmusikgruppen Symbios skiva Phoresy, jazzartisten Lars Skoglunds La la Lars och Ellen Nisbeth & Bengt Forsbergs konstmusikaliska alster Let beauty awake.

Syftet med stödet är att främja ett allsidigt utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla musikutgivningar. Kulturrådet strävar efter mångfald när det gäller verk, artister och upphovspersoner.

Bidragsgivningen är relativt jämställd. Bland de produktioner som beviljas bidrag är andelen kvinnliga musiker 43 procent och andelen manliga 57 procent.

YTTERLIGARE INFORMATION

Jakob Linder Eknor, handläggare
Telefon: 08-519 264 60
jakob.linder.eknor@kulturradet.se 

Helene Oljons, pressansvarig
Telefon 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se


 

Header logo