Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek

Kulturrådet fördelar cirka 23,7 miljoner kronor i inköpsstöd till folk- och skolbibliotek i 236 kommuner.

I likhet med föregående år bedömer Kulturrådet att det finns ett ökat behov av inköp av litteratur på andra språk än svenska och som särskilt riktar sig till nyanlända och asylsökande barn- och ungdomar i Sverige.

YTTERLIGARE INFORMATION

Anne Edeborg, handläggare
Telefon: 08 – 519 264 53
anne.edeborg@kulturradet.se 

Header logo