Foto: Pamela Cortes Bruna

Krönika "Kan du skriva om konstnärlig kvalitet?"

Vad är egentligen konstnärlig kvalitet? Lisa Lindén är dramaturg och genusvetare och skriver en krönika om konstnärlig kvalitet. Lisa Lindén är också ordförande i Kulturrådets referensgrupp för fria aktörer inom scenkonstområdet.

Det här är det tredje utkastet, tredje försöket. Uppdraget: kan du skriva en krönika om konstnärlig kvalitet? Mitt svar: jajamän!

Och nu sitter jag här med ett tredje försök och förhoppningsvis en tredje utväg. Kraftig prestationsångest har legat som en våt göteborgsdimma mellan mig och de ca 4000 tecknen. Jag vill att den här krönikan ska bli bra. Jag vill att den ska vara ett koncentrat av just det – god kvalitet. Hjälp! 

Att jag fått frågan beror på min funktion som just nu ordförande i en av Kulturrådets referensgrupper och att jag i den rollen löpande förhåller mig till scenkonst och begrepp som ”konstnärlig kvalitet”. Men också för att jag lagt många timmar på att tänka kring vad det innebär.  

Jag minns diskussioner på olika arenor runt åren 2004-2012. Hur den konstnärliga kvaliteten då beskrevs av män i viktiga rum där konstnärliga beslut fattades och repertoarer lades. Hur ”kvalitet” då blev en ursäkt för att kvinnorna inte getts plats på de stora scenerna. Hur ”kvalitet” då nämndes som bristvara hos kvinnor som ville producera och regissera film. Hur ”kvalitet” då påstods vara ett neutralt begrepp som endast ett fåtal kunde förstå innebörden av. Hur kvalitet liksom blev något magiskt, stjärnbestrött stoff som bara endast en liten del av befolkningen kunde uppfatta och förstå. Ofta samma del av befolkningen som satt i de viktiga rummen. 

Det sades att det inte tänktes på kön när det lästes manus. Det sades att det inte tänktes på ålder när det regisserades. Det sades att det inte sågs till hudfärg när det rollbesattes. Det tittades tydligen bara på ”kvalitet”. End of discussion. 

På liknande vis har ”kompetens” använts inom näringslivet. ”Vi anställer inte utifrån kön, vi anställer bara utifrån kompetens”. Om jag fått en liten slant alla de gånger som en företagsledare sagt det till mig hade min spargris vid det här laget varit mycket full.

Åren har dock gått och inom scenkonstbranschen har vi kommit långt och det på en ganska kort tid. Inom näringslivet vet människor i ledande befattning idag att det är bra med blandade grupper och att det finns många fördelar med att spegla det samhälle som företaget är verksamt i. Men ingen utveckling sker av sig själv. Inga framsteg hade skett och kommer framåt att ske, om vi inte öppnar upp för det där ifrågasättandet. Om vi inte ger tid till de där personerna som säger; ”vänta lite, har vi tänkt på det här?”. Eller ”vilka är vi som fattar det här beslutet?”.  Eller ”hur ser våra nätverk ut” och ”behöver vi titta på det här igen?”.

Definitionen av kvalitet är således varken enkel, självklar eller fri från laddning. Och den bör nog inte vara det heller. Kvalitet är rörligt och som begrepp glider det oss lätt ur händerna när vi försöker ringa in det.

Också för att vår egen blick ändras med sammanhangen, tiden och erfarenheten. Och tur är väl det. 

Sedan ganska många år är kön, klass, kropp (för att nämna några perspektiv) en del när jag tänker kring begreppet kvalitet. Inte så att jag alltid kan säga exakt på vilket vis. Inte så att innehållet måste vara på ett särskilt sätt. Inte så att det alltid är relevant, men det är ändock en given komponent i kvalitetsbedömning.

Så, låt oss fortsätta att på olika arenor samtala om vad det kan vara. Låt oss ändra oss igen. Vi behöver kanske inte svara ”Jajamän” när någon frågar, men vi ska inte heller låta dimman skrämma oss. Oavsett om dimman symboliserar den egna prestationsångesten, ont om tid eller något helt annat.[1]

Lisa Lindén
Dramaturg, genusvetare. 
Ordförande i Kulturrådets referensgrupp för fria aktörer inom scenkonstområdet – Teater, Opera, Musikteater, Cirkus, Performance och övriga uttryck.
 


[1] Och om du nu ändå inte blivit klokare på konstnärlig kvalitet så skulle jag kunna trotsa det jag nyss skrev. Jag skulle kunna utmana det där om hur svårt det är att ringa in vad det kan vara. Det där om att så fort jag försöker glider det mig ur händerna. Det där om att så fort jag sagt något, ändrar jag mig. Och då kanske jag skulle skriva så här. God konstnärlig kvalitet kan bland annat kännetecknas av: Att något är komplext och visar på flera horisonter. Att något är tydligt… eller vagt. Att något går att placera i en genre eller är genreöverskridande. Att något är reflekterat utifrån publikens roll och att det finns ett intresse för verkets publik. Att genomförandet av verket rimmar med idén och att erfarenhet och utbildning bidrar till det. Men i morgon kanske jag tänker något annorlunda. Då ska jag skriva en ny text.

Läs mer

Header logo