Kulturrådet föreslår: Mer cirkus på svenska scener

Nycirkusen är en vital konstform med stora konstnärliga värden och ett starkt publikintresse – men också betydande utmaningar. Kulturrådet lämnar idag en rapport till regeringen om den professionella samtida cirkusen i Sverige.

Kulturrådet fick i uppdrag av regeringen att kartlägga svensk nycirkus, eller samtida cirkus som den också kallas. Kartläggningen är den första i sitt slag i Sverige och rapporten redogör för vilka utbildningar som finns inom konstformen, vilka fältets aktörer är och hur finansieringen ser ut. Resultaten presenteras i rapporten Professionell samtida cirkus: en kartläggning.

- Sverige har en av de främsta cirkusskolorna i världen. Rapporten visar att vi måste skapa förutsättningar för att fler cirkusartister kan uppträda här i Sverige och nå en ny och ännu större publik, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet.

Kulturrådet föreslår i rapporten kunskapshöjande insatser, förbättrade produktionsvillkor och insatser för att stärka arrangörer så att mer cirkus kan visas på svenska scener.

Rapporten lämnas till regeringen idag, 30 november.

YTTERLIGARE INFORMATION

Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef
Telefon: 08 519 264 81
veronica.lamppa.lonnbro@kulturradet.se

Helene Oljons, pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo