Kulturrådet om misstänkt muta

Den 25 april väcktes åtal om tagande av muta mot myndighetsföreträdare inom kultursektorn. Bland annat mot två personer som tidigare arbetat i chefspositioner på Kulturrådet.

Enligt åtalet gäller mutan att de låtit sig bjudas på middagar vid årssammankomster av föreningarna Svenska tonsättare och Sveriges kompositörer och textförfattare. Företrädare för föreningarna åtalas också. 


De tidigare cheferna vid Kulturrådet har medverkat vid middagarna på uppdrag av sin chef och som en del i sitt arbete för att träffa musiklivet och dess företrädare.


– Jag välkomnar att frågan prövas och hoppas att rättsprocessen går snabbt och att vi får klarhet i vad som gäller, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell. Som myndighetschef vill jag ha klarhet i vilka evenemang och kontaktytor som statens personal kan delta i.

KONTAKT

Helene Oljons, pressansvarig
Telefon 08-519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo