Kulturrådet på Folk och Kultur!

7-10 februari 2018 hålls första upplagan av Folk och Kultur i Munktellstaden i Eskilstuna. Temat är kulturens roll som motor i ett hållbart samhällsbygge och Kulturrådet kommer att vara på plats för att prata om aktuella satsningar och uppdrag.

Sveriges tre regionala samverkansorgan för länsteatrar, länsmusik och länsmuseer - Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd - har tillsammans tagit initiativ till ett kulturpolitiskt konvent, Folk & Kultur, som är tänkt att bli en årlig mötesplats för svenskt kulturliv. Arrangemangets tema är konsten och kulturens roll som motor i ett hållbart och inkluderande samhälle. Konventet riktar sig till offentliga och privata aktörer, regionala representanter, tjänstemän, föreningar, institutioner och kulturutövare.

Under mässan kommer Kulturrådet berätta mer om vad som är på gång, informera om aktuella satsningar och bjuda in till fördjupade diskussioner om Kulturens roll i samhället. Kulturrådet kommer att arrangera tre seminarier under Folk och Kultur:

  • Äga rum (samarrangeras med Statens konstråd)

Nulägesrapport från Äga Rum - regeringens nationella satsning på konst och kultur i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar genom delsatsningarna Kreativa platser och Konst händer. Seminariet ger en nulägesrapport från båda delsatsningarna. Kulturminister Alice Bah Kuhnke medverkar i denna punkt.

  • En inkluderande kulturskola i Norden (samarrangeras med norska kulturrådet)

Ett samtal mellan de nordiska Kulturskoleråden och utövare från det fria kulturlivet om hur utmaningarna kring inkludering ställs på sin spets.

  • Kulturen i samhällsbygget: ökade anslag och nya uppdrag på Kulturrådet

Vilken roll ska kulturen ha i samhällsutvecklingen? I regeringens budgetproposition för 2018 finns en tydlig ambition att stärka kulturen, bland annat genom satsningar på biblioteken och Kulturskolorna. På seminariet öppnar Kulturrådet för samtal om aktuella satsningar och nya uppdrag.

Dessutom kommer några av Kulturrådets handläggare att finnas på plats i Kulturrådets monter för fördjupade samtal och diskussion. Mer information kommer i januari 2018.

Vi ses!

Header logo