Kungliga Operans dansföreställning #jag. Foto: Markus Gårder.

Kulturrådets rapport om fördelning av statliga kulturutgifter

Idag, den 30 juni, skickar Kulturrådet rapporten "Statliga kulturutgifter i regionalt perspektiv 2015-2016" till regeringen. Rapporten ger en övergripande bild av hur statliga kulturutgifter fördelats mellan Sveriges regioner.

Rapporten visar Kulturrådets och ytterligare 27 kulturmyndigheter och institutioners verksamhets regionala utfall för åren 2015 och 2016. Tillsammans hade dessa 28 myndigheter och institutioner cirka 5,9 miljarder kronor i statliga anslag 2015, varav drygt 4,7 miljarder kronor kunnat härledas till olika regioner i rapporten. För 2016 var myndigheternas och institutionernas  anslag 6,3 miljarder kronor, varav drygt 5 miljarder kronor har härletts till olika regioner.

Av de pengar som kunnat härledas till en region har närmare hälften bedömts gå till verksamhet i Stockholms län. Det beror framförallt på att Operan, Dramaten och många centrala museer är lokaliserade i huvudstaden. Efter Stockholm har mest pengar hamnat i Västra Götaland och Skåne. Stödet till dessa två regioner kommer främst från bidrag via kultursamverkansmodellen. Sammanlagt står kultursamverkansmodellen för en fjärdedel  av de pengar som kunnat härledas till en region..

Omräknat i kronor per invånare har Gotland fått störst del av de statliga kulturutgifterna, med cirka 3 400 kronor per invånare. Därefter följer Stockholm med drygt 900 kronor och  Västernorrland med cirka 550 kronor per invånare och år. Att Gotland har så mycket högre utfall än övriga regioner beror framförallt på att Riksantikvarieämbetet härleder en stor del av sin verksamhet dit, vilket på grund av det relativt låga invånarantalet ger stor effekt på antalet kronor per invånare. Till Västernorrlands höga utfall är en bidragande orsak att Riksarkivet har en avdelning där.

Det är viktigt att notera att rapporten främst ger en övergripande bild av hur statliga kulturutgifter fördelats över landet. Förhoppningen är att den kan ge en god utgångspunkt för den som sedan vill gå vidare och skaffa sig fördjupad kunskap om varför det ser ut som det gör inom olika kulturområden. Fördjupad kunskap finns att hämta i årsredovisningar, andra rapporter och genom kontakt med berörda organisationer.

YTTERLIGARE INFORMATION

Fredrik Uhrzander, utredare
Telefon 08 519 264 49
fredrik.uhrzander@kulturradet.se

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo