Luleå får sin första fristadskonstnär

Kulturrådet har beslutat att fördela 200 000 kr i projektbidrag till fristadskonstnärer. En av bidragsmottagarna denna omgång är Luleå som får sin första fristadskonstnär, journalisten Tesfagiorgis Habte Kelati. Han närvarar vid ICORN:s nätverksmöte som äger rum i Lillehammer i Norge 31 maj-2 juni. Även Kulturrådet är på plats.

ICORN är en internationell medlemsorganisation för städer, kommuner, landsting eller regioner som arbetar för yttrandefrihet. Just nu äger ICORN:s nätverksmöte rum i Lillehammer i Norge. Kulturrådet är på plats, liksom Tesfagiorgis Habte Kelati, Luleås första fristadskonstnär. Under två år gästar han Luleå och vill under den tiden återuppta sitt skrivande och skapa nätverk i stadems kulturliv.

Förutom Luleå har Malmö, Uppsala, Region Jönköpings län och Gävle kommun beviljats projektbidrag för fristadskonstnärer i denna sökomgång.

Kulturrådet har valt att prioritera ansökningar som ökar konstnärens möjlighet att ta del av och delta i den konstnärliga och kulturella offentligheten; debatter, seminarier, uppläsningar, möten och andra publika evenemang, verksamhet som stöder den inbjudna konstnärens eget skapande samt insatser som främjar fristadskonstnärens deltagande i konstnärliga och sociala sammanhang.

När det gäller Malmö stad beviljas bidrag för genomförande av konferensen Safe Havens 2017. Under konferensen ska fristadsförfattare ges möjlighet att framträda inför publik och nätverka med en nationell och internationell publik.

Studiefrämjandet i Uppsala län beviljas bidrag för författararvoden och översättningskostnader i genomförandet av ett antal evenemang som presenterar nuvarande fristadskonstnärerna Jude Dibia, Ashraf Attraqci och Dr. Imam Al-Ghafari.

Kulturrådet beviljar även stöd till Gävle Konstcentrum, Gävle kommun för arvoden för fristadskonstnärens deltagande i ett projekt som syftar till att genomföra en utställning av bland annat fristadskonstnärens verk i konsthallen.

YTTERLIGARE INFORMATION

Bongi MacDermott

Telefon: 08 519 264 69

bongi.macdermott@kulturradet.se

 

Henriette Zorn

Telefon: 08 519 264 20

henriette.zorn@kulturradet.se 

Header logo