Misstänkt förskingring av bidragsmedel

Kulturrådet har polisanmält en förening som under 2016 tagit emot drygt en miljon kronor i bidrag för kulturverksamhet.

Den 3 april kom ett samtal till Kulturrådet från en styrelseledamot i en förening som får stöd av Kulturrådet. Personen meddelade att han självmant beslutat avgå efter att ha tömt föreningens  bankkonton. Han säger sig också ha utfört handlingen på egen hand och att hans förening meddelat polisen.

Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell gjorde en polisanmälan samma kväll eftersom det fanns misstanke om att statliga bidrag hade förskingrats. Kulturrådet kommer att begära in en förtida redovisning av föreningen om hur pengarna har använts. Om bidraget inte använts till avsett ändamål kommer Kulturrådet att kräva återbetalning.

Kulturrådet tog år 2016 emot cirka 7400 ansökningar, varav 3500 ledde till bidragsbeslut. Något liknande fall som beskrivs ovan har inte inträffat under senare år, men att det nu har skett är något som vi ser allvarligt på och gör att vi ser över våra rutiner för bidragsutbetalningar.

YTTERLIGARE INFORMATION:

Helene Oljons, pressekreterare
Telefon 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo