Nordisk konferens om migration

Vilken roll spelar kulturen i migrationen? Vilka utmaningar står Norden inför och vad kan de nordiska länderna lära av varandra? Det är frågor som behandlas i Oslo den 28 mars. Konferensen är en del i ett treårigt projekt som drivs av Norsk kulturråd. Från Sverige deltar Kulturrådet som också finns med i arbetsgruppen för det treåriga projektet.

Den 1 januari fick Norsk kulturråd i uppdrag  att leda projektet Kulturens og frivillighetens rolle i integrering og inkludering. Projektet finansieras av det norska kulturdepartementet och Nordiska ministerrådet. Projektet startar med konferensen i Oslo den 28 mars och avslutas 2019. 

Målet med projektet är att stärka det nordiska samarbetet inom det professionella kulturlivet och föreningar och organisationer i civilsamhället. Båda dessa områden har visat sig vara viktiga arenor för ett långsiktigt engagemang när det gäller integration. Konferensens upppgift blir att lista möjligheter och utmaningar. Desa kommer fungera som undelrag för de aktiviteter som ska rymmas i det treåriga projektet.

Header logo