Ellen Söderhult. Foto: Myrbacka Photography/Sophia Hogman.

Ökade medel till den fria scenkonsten

Kulturrådet fördelar idag, den 1 november, elva miljoner kronor till 44 aktörer inom fri scenkonst. Det gäller konstområdena dans, teater, opera, cirkus och performance.

Kulturrådet har beslutat att fördela 5,8 miljoner kronor i bidrag till fria aktörer inom dansområdet och 5,2 miljoner till aktörer inom teater, opera, cirkus och performance. Det rör sig om såväl nationella som internationella projektbidrag.

Den fria scenkonsten är mångfacetterad, konstnärligt vital och befinner sig i ett expansivt skede. Bland de beviljade projekten inom dansområdet finns Ellen Söderhult, som arbetar i process med damkör och studiecirklar och Robin Jonsson, vars arbete behandlar mötet mellan människa och artificiell intelligens, AI. Kulturföreningen Transit undersöker friktionen mellan efemära konstpraktiker och hur det dokumenteras.

Inom teater, opera, cirkus och performance återfinns Tove Berglund, som behandlar de religiösa högtiderna ur ett normkritiskt perspektiv. Arena Baubo genomför platsspecifik ekoaktivism genom audiovandring. Cirkusperspektiv Sweden gör en visionär feministisk föreställning.

I ansökningarna märks att det inom den fria scenkonsten finns en stor potential för återväxt med en mångfald av konstnärliga uttrycksformer och format. Kulturrådet ser även en ökning av kvalitativa ansökningar inom musikteater och cirkus varav flera planerar att spela på mindre orter runt om i landet.
Av de som får stöd från Kulturrådet för första gången inom dansområdet finns Rumiko Otsuka, Ellen Söderhult och Linda Blomqvist.

Inom scenkonsten är det i huvudsak de fria aktörerna som utgör infrastrukturen för nationell spridning av scenkonst för den unga målgruppen. Av totalt 44 beviljade ansökningar riktar sig 14 främst till en publik under 18 år. Inom dansområdet fördelas stöd till bland annat Robin Dingeman för projektet Extremistkul och nätverket DIS/Dansistan. Cirkusprojektet Att rymma med en cirkus av Matilda Haritz Svenson vänder sig också till den unga målgruppen.

Flera av de beviljade projekten arbetar med internationella turnéer och samarbeten. Inom dansen finns exempelvis Frauke som ska på turné till Japan, Finland, Tyskland och Lettland och Malin Elgán som ska spela i Frankrike, Belgien, Kroatien, Finland och Norge. MDT beviljas stöd till projektet DNA inom Kreativa Europa, ett nätverk som består av tretton parter i syfte att stärka oetablerade koreografer. Även Subtopia verkar internationellt med stöd av Kreativa Europa i cirkusföreställningen Union Black. 

Om bidraget

Kulturrådets projektbidrag till fri scenkonst fördelas två gånger om året. Bidraget går till professionella aktörer inom dans, teater, musikteater, opera, cirkus, performance och övriga uttryck och gäller både nationella och internationella projekt.

YTTERLIGARE INFORMATION

Monica Christensen Luotsinen, handläggare
Telefon 08 519 264 04
monica.christensen.luotsinen@kulturradet.se

Caroline von Hove, handläggare
Telefon 08 519 264 13
caroline.von.hove@kulturradet.se

Helene Oljons, pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo