Sikås.

Två miljoner till bild- och formkonst i hela landet

Köttinspektionen i Uppsala, Sikås Art Center i Jämtland och Galleri Rostrum i Skåne. Det visar på tydlig geografisk spridning när Kulturrådet fördelar stöd den här ansökningsomgången. 14 projekt delar på närmare två miljoner kronor inom bild- och formkonst.

Flera aktörer utanför storstäderna får stöd inom bild- och formkonst den här gången. Det är fyra aktörer i vardera Skåne och Stockholm, två i Jämtland och Västra Götaland. I Västerbotten och Uppsala startas ett projekt i vardera län.

Det finns en internationell dimension bland två tredjedelar av ansökningarna. Många internationella samarbetspartner och konstnärer ingår i projekten. De kommer från bland annat Japan, Malaysia, Indonesien, Brasilien, Kanada, Australien och Europa. I 10 av 14 projekt ingår ett barn- och ungdomsperspektiv.

Sammanlagt sökte 44 aktörer cirka 10,5 miljoner kronor.

YTTERLIGARE INFORMATION

Anna Livén West, handläggare
Telefon: 08 519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

Helene Oljons, pressansvarig
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se

Header logo