Att försvara kulturen och demokratins gränser

Kulturrådets styrelseordförande Ulrika Stuart Hamilton och generaldirektör Staffan Forssell skriver här ett gemensamt uttalande om att försvara kulturen och demokratins gränser. Detta med anledning av Almedalen och Bokmässan i Göteborg, som i år ser ut att gästas av Nordiska motståndsrörelsen respektive Nya Tider.

Vi ser främlingsfientliga krafter på frammarsch. Till Almedalen har Nordiska motståndsrörelsen anmält sitt intresse och till Bokmässan i Göteborg kommer Nya Tider. Almedalen och Bokmässan är institutioner och mötesplatser, grundpelare i vårt öppna samhälle. Vi vet att många författare och kulturpersoner har reagerat starkt.

Kulturrådets uppdrag vilar på de kulturpolitiska målen. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Ska vi då medverka på en arena där främlingsfientliga organisationer tvingar sig in med grundlagen som skydd, vilket hävdas i fallet Almedalen? Ska vi finnas på en mötesplats där arrangören tar emot en utställare med högerextrema åsikter, medan arrangören hävdar att deras beslut vilar på principen om yttrandefrihet, vilket är fallet på Bokmässan?

Demokratins förutsättningar är tolerans och dialog. Ofta tvingas vi knyta näven i fickan, bita ihop och låta saker passera. Men vi ska aldrig göra det utan att berätta varför vi inte håller med. Demokrati är en ständigt pågående process där dialogen är livsnerven. Det är därför demokratier utvecklas medan diktaturer stagnerar. Och det är därför de kulturpolitiska målen är så viktiga: Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.

I en demokrati flyttas gränser fram och åter. Också antidemokratiska krafter har rätt att säga sin mening. Så ska det vara i en demokrati. Det gör det möjligt för oss som har tagit ställning för demokratin att bemöta dem  som inte gör det. Faran är att ibland förskjuts gränserna sakta över lång tid och att vi då inte ser vad som händer förrän det har hänt. Det som brukar kallas de små stegens tyranni eller det sluttande planet. Historien är full av sådana exempel. Det är här, i nuet, som konsten och kulturen verkar: Den visar vad som händer, inte vad som redan hänt. 

Kulturrådet skulle kunna  välja att säga nej och ställa in våra arrangemang. Det skulle vara ett tydligt ställningstagande om  att vi som kulturmyndighet inte vill verka på platser där främlingsfientliga organisationer finns. Men vilken signal sänder vi då till de lärare, bibliotekarier, kommunpolitiker  och journalister som nästan dagligen möter en verklighet där vårt demokratiska ideal ifrågasätts? Vi ska verka för att kreativitet, mångfald och konstnärlig utveckling ska prägla samhällets utveckling. Just nu tror vi att vi bäst fullgör vårt uppdrag genom att finnas med i Almedalen, på Bokmässan och alla de platser vi betraktar som mötesplatser, inte genom att lämna dessa arenor och därmed skapa än större utrymme för intoleranta och antidemokratiska krafter.

Det viktiga är att vi som myndighet tar ställning för demokrati och yttrandefrihet. Det gör vi genom att fortsätta diskutera de riktigt svåra frågorna, oavsett om vi väljer att delta i arrangemang eller inte. Det är de existentiella frågorna som gör oss till människor och bärare av den kultur vi lever i.

Frågan våra folkvalda troligtvis kommer att diskutera framöver är: Hur toleranta ska vi som demokrater  vara mot de intoleranta eller med andra ord: ska en demokrati acceptera dem  som vill krossa demokratin?

Ulrika Stuart Hamilton, styrelseordförande Kulturrådet
Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet

Header logo