Vad är grejen med cirkus?

Kulturrådet har regeringens uppdrag att kartlägga den professionella samtida cirkusen. Under programpunkten Uppdrag Cirkus, en av Kulturrådets två seminarieprogram under Scenkonstbiennalen 2017 i Norrköping, lyftes flera intressanta aspekter fram i ett panelsamtal med inbjudna gäster. Bland annat efterlystes kraftfulla plattformar, starkare nätverk mellan både professionella och folkrörelse samt kunskapshöjande insatser för politiker och beslutsfattare.

Sverige har en cirkus i världsklass. Här finns en av de främsta utbildningarna i världen för cirkusartister (DOCH, Dans och Cirkushögskolan), en stark barn- och ungdomsverksamhet (40 000 som tränar) och världens första cirkuskonsulent (Lillemor Strand, Stockholms län). Och inte minst en publik i alla åldrar som står och stampar. Cirkusen drabbar direkt och behöver inga förkunskaper hos publiken.

Panelen funderade därför hur fler aktörer än Cirkus Cirkör skulle kunna ta plats som producenter och arrangörer och vara en grogrund för barn och unga samt åka runt på turné? Hur skapar man en infrastruktur för nycirkus?

Panelen var enig om att det behövs flera strukturer. Vägen fram äratt se vilka verksamheter som blomstrar redan idag och ge dem möjlighet att bli kraftfulla plattformar för nycirkusen. Där kan det skapas festivaler, skolor för morgondagens cirkusartister samt residens med internationella nätverk. Men även nationella nätverk behövs. Bland annat för att stärka de professionella utövarna, synliggöra redan etablerade samarbeten mellan teater och cirkus och  även den nya folkrörelsen av cirkusintresserade som växer fram bland unga. 

Problemet är att det finns en kunskapsbrist hos politiker och beslutsfattare som ännu inte förstått grejen med cirkus. Men det finns en publik som vill ta del av konstformen. Därför behöver nycirkusens roll i samhället både diskuteras och synliggöras mer. Det skulle kunna säkerställas genom fler ambassadörer och en mix av offentlig och kommersiell finansiering, enligt panelen.

Kulturrådet behöver nu ”ha stora öron”. Det var panelens avslutande medskick för hur myndigheten ska kunna fånga in vad som sker inom den samtida cirkusen.. Kulturrådet ska i november ge regeringen ett underlag som belyser situationen i landet och föreslå eventuella offentliga och andra insatser.

Panel:
Linda Beijer, ordförande Manegen
Lars Wassrin, kulturutvecklingschef Finspång kommun
Johan Celander, teaterchef Östgötateatern (ersatte Kajsa Giertz, teaterchef Helsingborgs stadsteater, sjuk)
Moderator: Cecilia Malmström Olsson, kulturskribent

Header logo