Bild på Kennet Johansson. Foto av Jonas Hallqvist

Världens bästa pris!

I skrivande stund råder tävlingsyra i Sverige. Eurovision song contest pågår som bäst i Malmö och i Stockholm spelas ishockey VM. Inte heller kulturen står utanför tävlingsinslag och prisutdelning. För elfte året i rad ska Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne delas ut i Stockholm.

Det väcker än en gång frågan om kulturens kvalitet. Frågan som ständigt är lika aktuell och som vi tangerar varenda gång ett pris delas ut. Var det rätt författare, låt, skådespelare eller regissör som fick priset? Och frågan är alltid relevant att ställa, den måste ställas för att priser ska kunna fortsätta ges ut. Så fort debatten tystnar, och en röst bestämmer vad som är bra eller dåligt, är vi illa ute.

På Kulturrådet arbetar vi ständigt med kvalitetsbegreppet. Det ligger till grund för hela vår verksamhet, och vi är övertygade om att det finns sätt att bedöma och uttrycka kvalitet. Att det finns något som förenar verk av god kvalitet, som de flesta kan vara överrens om.

För att garantera sakkunskap vid fördelningen av bidrag arbetar Kulturrådet med arbets- och referensgrupper som består av kvalificerade ämnesexperter. Sammanlagt hjälper cirka 130 konstnärer, kritiker, författare och forskare till med att bereda tusentals ansökningar och ser till att bedömningarna som ligger till grund för bidrag vilar på sakkunskap och erfarenhet. Att de, helt enkelt, håller hög kvalitet.

Astrid Lindgren gick bort år 2002, 94 år gammal, men hennes berättelser kommer att leva för alltid. Helt enkelt därför att de bedöms hålla hög kvalitet. Litteraturpriset till hennes minne ska belöna konstnärligt verksamhet av högsta kvalitet.

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne är världens största internationella barn- och ungdomslitteraturpris med en prissumma på fem miljoner svenska kronor. Det är mycket pengar som signalerar att barns och ungas läsning är av största vikt.

På Kulturrådet arbetar vi med läsfrämjande åtgärder och med fokus på barn och unga i cirka 30 procent av alla våra beslut. I det sammanhanget är priset till Astrid Lindgrens minne ett mycket betydelsefullt inslag. Det delas ut till författare, illustratörer, berättare och aktiva inom läsfrämjande arbete, och kan gå till en enda eller delas ut till flera mottagare, oavsett språk eller nationalitet.

Under de tio år vi arbetat med priset har det blivit känt i hela världen och kandidater nomineras från över 60 länder. Det innebär att Astrid Lindgrens humanistiska anda, med fokus på demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter, sprids över världen och kommer barn till godo.

Så värnar vi kvalitetsbegreppet och bidrar till att barn får möta god litteratur – underhållande, nyskapande, provokativ och komplex.

Header logo