Bild på Kennet Johansson. Foto av Jonas Hallqvist

Vi måste gå från ord till handling!

Svenska barn läser allt sämre! Det visar sammanställd forskning från flera stora internationella studier, däribland PISA -utredningen. Litteraturutredningen, under ledning av Tomas Lidman, konstaterade att cirka 18 procent av femtonåringarna, och så mycket som 25 procent av pojkarna, inte hade tillräcklig läsförståelse när de gick ur grundskolan.

Det är många som konstaterat och förskräckts över detta tillstånd. Och det är bra, men nu måste vi gå från ord till handling. Alla vi som sitter på makt och har möjlighet att påverka måste hjälpas åt att bryta trenden och få våra ungdomar att vilja läsa. Litteraturutredningen föreslår att ge Kulturrådet i uppdrag att ansvara för en nationell samordning av läsfrämjande uppgifter och det är en uppgift som vi gärna tar på oss.

Vi kan inte riskera att återgå till ett samhälle där inte alla kan förstå och ta till sig en skriven text, där inte alla kan delta i debatten, göra sin röst hörd eller förstå sina rättigheter. För oavsett hur tekniken kan öka tillgängligheten till ordet och oavsett hur mycket vi kan twittra och kommunicera på nätet, finns grunden i det skrivna ordet och förmågan att använda orden på rätt sätt.

På Kulturrådet vill vi betona hur viktigt det är att se litteraturen som en konstform. Litteraturen har en djupgående betydelse för den enskilde och samhällets utveckling. Både som kunskapsbärare och bärare av berättelser. Litteraturen ger oss möjligheter att tänka, att pröva olika positioner och roller och att tänka om igen.

Men det förutsätter att befolkningen kan läsa!

Det skrivna ordet är också centralt i stora delar av scenkonsten, även om teaterområdets uttryck har mångfaldigats under de senaste åren. I det sammanhanget är det viktigt att vi uppmärksammar de fria grupperna och deras behov, eftersom vi vet att en betydande del av deras framträdanden når barn och unga.

Det finns en stark koppling mellan läslusten och viljan att engagera sig i samhället. Lusten att uttrycka sig och att förstå vikten av språket och orden kan mycket väl väckas ur mötet med scenkonst i någon form.

I de nationella kulturpolitiska målen står att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Och för att nå dit måste vi börja med orden och läsförmågan!

I vårt budgetunderlag har vi lyft behovet av medel till läsfrämjade åtgärder och till det fria kulturlivet och jag vill betona det igen. Om vi tror på ett demokratiskt samhälle, med alla människors lika värde, med en ärlig och uppriktig historieskrivning och med yttrandefrihet för alla, måste vi backa bandet och börja om igen. Vi måste börja med ordet och ge våra barn och ungdomar glädjen av att kunna läsa och uttrycka sig.

Header logo