Bild på Kennet Johansson. Foto av Jonas Hallqvist

Världen finns redan i Sverige

När jag skriver det här är jag nyss hemkommen från Washington och Nordic Cool 2013, en nordisk scenkonstfestival som äger rum på Kennedy Center under fyra veckor i februari – mars.

Nordic Cool är ett av de projekt som beviljats stöd av Nordiska Ministerrådet under 2013, det år som Sverige är ordförande. Dessutom har Kulturrådet och Musikverket bidragit med medel till föreställningar, litterära evenemang och utställningar. En av föreställningarna som spelas på festivalen är Dramatens uppsättning av Ingmar Bergmans ”Fanny och Alexander”.

Dramatenchefen Marie-Louise Ekman säger i en intervju i vårt förra nyhetsbrev att teater är fysiskt, att skådespelarna är beroende av mötet med publiken och jag kan bara bekräfta hur just det personliga mötet, under sådana här dagar, ger avtryck. Hur viktigt det är att vi ger oss tid att mötas och samtala. Att träffas över landsgränser lika väl som över kulturella gränser. Vi inser att det är mycket mer som förenar oss människor, än som skiljer oss åt.

Just därför uppmärksammar vi allt mer det internationella perspektivet. Till exempel var Kulturrådet på plats vid APAP, en av världens största scenkonstmässor i New York i januari, för att samordna det svenska deltagandet och hjälpa aktörer att nå ut på marknaden. Sverige är också hedersgäst på bokmässan i Bologna, med det övergripande temat ”Barns rätt till kultur”. Syftet är att synliggöra den svenska litteraturen i världen och öka intresset för svensk barnlitteratur. Kort och gott; att fler barn och ungdomar ska läsa böcker. Det är en viktig insats för vårt läsfrämjande uppdrag.

Det finns en tydlig trend att konst och kultur blir allt mer global. Gränserna suddas ut, det blir lättare och lättare att resa och genom internet och ny teknik färdas konsten och kulturen snabbt. Alla är inte lika förtjusta i den utvecklingen, men de flesta av oss inser det positiva med att människor och kulturer möts och befruktar varandra. Tack vare att så många kulturer finns i Sverige har vi redan hela världen runt omkring oss!

Det pågår en tydlig nedmontering av kulturen i Europa idag. Många länder minskar sina budgetar, teatrar och bibliotek stängs och konsten får allt mindre utrymme. Då tystnar kritiska röster och yttrandefriheten begränsas. Vi har sett det förut och vi kommer förmodligen att se det igen. I sådana tider är det av stor betydelse att vi i Sverige tar plats på den internationella arenan och verkligen för kulturens talan. Att vi står upp för det fria ordet på alla sätt vi kan, till exempel genom att öka insatserna för att ge förföljda författare, och andra konstutövare, en fristad. Norge arbetar som bäst med att skapa en fristad för förföljda musiker.

Kulturrådet har ett särskilt ansvar för att utveckla internationaliseringen inom hela kulturområdet. Därför har vi ökat dialogen med UD, ambassaderna och de utsända kulturråden och vi samarbetar med Sida för att stärka kulturens roll i bistånds- och utvecklingsarbetet.

Oavsett om vi finns i Sverige eller i övriga världen är vårt uppdrag att verka för att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.

Header logo