Bild av Staffan Forssell. Foto: Stefan Tell

“The future is not what it used to be!”

Världen förändras! Hur påverkas den svenska kulturen och kulturutövarnas förutsättningar av förändringarna?

Jag tror det är viktigt att kulturen ser framåt och är lyhörd för världens förändringar. Många, inte alla, av dessa är av godo, men oavsett vad vi tycker, måste vi förhålla oss till de förändringar som kommer.

Jag reflekterar här över några trender jag ser och hur de kan påverka den svenska kulturvärlden.

Tekniska framsteg

Utöver att dramatiskt kunna sänka våra IT-kostnader, skapar ”molnet” unika sätt att visualisera konst. Idag finns en konstscen som bara går att ta del av i molnet. Dessa konstnärer utmanar givetvis galleristerna och till viss del museerna.

Tablå-tv:s tid är över!  Vi kan tack vare molnet se program, inspelningar, och livesändningar från hela världen på våra skärmar. Att se opera från Metropolitan på Folkets hus i Söråker, Västernorrland är en självklarhet. Men hur kommer denna globalisering att påverka svenska teaterhus och produktionsbolag som har ett handikapp i det svenska språket?

Vår oförmåga att konkurrera med till exempel HBO, vars produktionskostnader per serieavsnitt ligger ljusår över vad vi i Sverige har råd med, kan komma att urholka det inhemska svenska utbudet. Engelsmän och amerikaner har, tack vare sitt språk, ett enormt distributionsövertag när varje avsnitt kan nå en betalande publik på 500 miljoner tittare. Troligtvis får statlig TV över hela världen en viktigare roll i små länder, som en balans mot distributionsmöjligheterna via nätet. Hur reklamfinansierad TV skall överleva när man i dag kan se reklamfri kvalitets-TV från hela världen till mycket låga priser är för mig en gåta!

Molnet och ny digital teknik ger å andra sidan oanade möjligheter för små aktörer att skapa och sprida sina produktioner. För 10–15 år sedan krävdes stora investeringar i teknik för att kunna göra en produktion. Idag begränsas inte teknik och distribution av brist på pengar. Kreativitet, kunskap och kompetens är dock, som alltid, förutsättningen för bra konst. Men utvecklingen har tveklöst skapat jämlikare produktionsmöjligheter där även ”maker rörelsen” förändrar synen på industriell produktion.¬ Bill Gates anser att eftersom talang och person inte är begränsat till de besuttna får långt många fler möjlighet att utveckla nya saker och innovationer.  Parallellt går den gängse producerande industrin in i 4.0, det vill säga den fjärde industriella revolutionen där hela produktionskedjan skall vara smart och uppkopplad.

Globalisering

Vi lever i en global värld där de nya tekniska framstegen gör att platsen för vårt yrkesutövande blir mer och mer flexibel. Vi får även en mer och mer rörlig kreativ klass som hemtamt flyttar sig över världen och arbetar där det ”känns bäst” om man får tro Rickard Florida*. Enligt honom är det den kreativa klassen som påverkar ett samhälles utveckling allra mest. Kampen kommer att stå mellan länder och städer för att attrahera just denna klass.

Urbaniseringen

Över hela världen och även i Sverige dras människorna till de stora städerna. Det innebär uppenbara utmaningar för främst landsbygden, eftersom det är unga kvinnor med ambition som tenderar att lämna den först. I västvärlden är det idag en dominans av kvinnor som läser och tar examen från våra universitet och högskolor.  Enligt uppgift har kvinnorna i USA ett högre löneläge än männen när de kommer ut på arbetsmarknaden.

Geopolitiska förändringar

Afrika och Sydamerika växer i sin ekonomiska styrka vilket är positivt men påverkar konkurrenssituationen i övriga världen.

Även om globaliseringen gett möjligheter för många människor att utveckla sina liv, känns det som vi lever i en farligare tid än på mycket länge: den arabiska våren som övergått i en iskall svart höst, Rysslands återgång till Tsarlikande styre, ebola i Afrika och EU:s hotande inre kollaps är bara några exempel.

Migration

De tekniska framstegen, urbaniseringen, globaliseringen och de geopolitiska förändringarna skapar strömmar av människor som i variation av hopp och förtvivlan förflyttar sig över vårt klot, vilket skapar och kommer att skapa helt nya förutsättningar för arbeten och arbetspolitik.

Historia eller framtid

Det sägs att anledningen till att entreprenören Rupert Murdoch lyckades ta över den engelska tidningsmarknaden var att fack och arbetsgivare var så koncentrerade på varandra och sitt historiska ställningskrig att det helt missade de tekniska landvinningar som tiden gett dem. Murdoch kunde därför lugnt sätta upp sina tidningar och sedan konkurrera ut de flesta av sina teknikfientliga konkurrenter. Att den dåvarande brittiska regeringen ansåg att parterna skulle hantera sin egen marknad var uppenbarligen fel när konsekvensen blev en total urlakning av den engelska tidningsmarknaden.

Det är mänskligt att basera sin strategi på vad som har hänt historiskt, men när strategin enbart handlar om att försvara det som har hänt och inte se framåt lever vi farligt.

Staffan Forssell

Generaldirektör för Kulturrådet

Header logo