Bild av Staffan Forssell. Foto: Stefan Tell

Vill vi verkligen prioritera kultur för barn och unga?

I mitt yrkesliv har jag varit inblandad i många typer av lanseringar; böcker, teater, musik, film och utställningar. De flesta av dessa har fångat mitt hjärta; några har varit riktiga bra medan andra inte helt hållit måttet. Inför alla lanseringar har marknadsarbetet följt strukturer och mallar men samtidigt varit kreativt för att på nya sätt nå ut med budskapet. Alltid har det kommit journalister och kritiker till pressvisningarna.

Men så var jag med om projektet ”Resan fram och tillbaka”, en utställning som gjordes av Historiska museet och Riksutställningar med vernissage på bästa tidpunkt i centrala Stockholm. I mitt tycke ett riktigt kvalitetsprojekt! En utställning som berättade om forn- och framtiden, gestaltad av flera framstående samtida konstnärer och spännande ny utställningsteknik. Två kreativa verksamheters marknadsförare arbetade med att skapa uppmärksamhet kring något de verkligen trodde på. För att inte missa något, tog vi dessutom hjälp av en duktig PR byrå. Utställningen var en stor satsning för barn.

Till pressvisningen kom noll journalister och noll kritiker. När vi följde upp varför, visade det sig att intresset för barnkultur helt enkelt inte var större.
Om vi vill att våra barn skall få tillgång till läsande och övrig kultur måste vi alla prioritera det. Låt oss därför satsa på barnkultur med hjärna, hjärta och plånbok. Eller som de säger i landet i väster ”Put your money where your mouth is”.

I denna anda satsar Kulturrådet rejält på barnkultur och specifikt barns läsande på den kommande bokmässan Göteborg. Vår satsning leds av Eva Ottosson som här beskriver vad som ska ske.

Haka i. Barns rätt till kultur – tillsammans!

FNs barnkonvention fyller 25 år i år. Barnkonventionen erkänner det enskilda barnets rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Stater som undertecknat konventionen ska respektera och främja denna rätt. De ska också uppmuntra tillgång till lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet.

Till synes är detta självklarheter, men i praktiken är det inte alltid enkelt. Vad menar vi egentligen med de fina och tunga formuleringarna? Hur tar vi de med oss ut i verkligheten – till barnen?

I år på Bok & Bibliotek arrangerar Kulturrådet ett brett program på Ung Scen. Vi gör det på temat barns rätt till kultur och vi gör det tillsammans med andra myndigheter, förlag och läsfrämjande organisationer. Vi gör det även tillsammans med idrotten, medierna och skolan. Poängen är att det gäller att haka i. När vi hakar i och använder de plattformar, mötesplatser och krafter som finns har vi redan en stark gemensam rörelse för barns rätt till kultur och ungas läsning.

Framgångsrikt främjande!

På Ung Scen kommer olika programpunkter att dissekera barns rätt till kultur. Vi kommer att dyka djupt i frågor som iPad-användningens risker och möjligheter, utanförskap och sexualitet samt pojkars läsning.

Programpunkterna riktar sig till läsfrämjare av olika slag för att sprida kunskap om framgångsrika metoder och läsprojekt. Hur idrotten kan haka i läsningen och tvärtom är ett av våra pågående regeringsuppdrag, som vi kommer prata mycket om. Andra diskussioner berör förlagens läsfrämjande projekt och litteraturen som en väg fram för nyanlända och grunden för ett integrerat samhälle. Programmet innehåller också många samtal med barn- och ungdomsboksförfattare och illustratörer, som alla arbetar i barnets ögonhöjd. För barnen arrangeras workshops under hela lördagen.

Litteraturen har en särställning

Barnkonventionen säger också att alla länder som skrivit under den ska uppmuntra produktion och spridning av barnböcker. Det säger någonting om litteraturens särställning i barnkulturen och om vikten av spridning och tillgänglighet. Det gäller både inom och utom landets gränser.

Kulturrådet har i uppdrag att sprida svensk litteratur i utlandet. Därför får vi besök av många internationella gäster, förläggare och översättare och en del programpunkter kommer att hållas på engelska. Tretton av de nominerade författarna till Nordiska rådets barnlitteraturpris kommer att finnas på plats. Givetvis kommer också Barbro Lindgren, årets pristagare av litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) att vara där. Astrids egna ord kan också på ett fint sätt översätta barnkonventionen: ”Bra litteratur ger barnet en plats i världen ... och världen en plats i barnet.”

Kan tillgängligheten vara en chimär?

Idag har de flesta av oss tillgång till världen genom skärmar. Men tillgängligheten kan vara en chimär och kanske finns det risker med utvecklingen, som vi ännu inte är medvetna om. Digitalisering, tillgänglighet på bibliotek, hjälpmedel och språkutveckling kommer vi att diskutera på Ung scen, men också i våra större seminarier på mässan. ”E-bokens framsida och baksida” är rubriken på ett 45-minuters seminarium.

Utvecklingen av vårt digitala läsande väcker också frågor om upphovsrätt, juridik, teknologi och pedagogik. Vissa litteraturfrämjare och kulturentreprenörer framhåller konsekvent e-boksmediets möjligheter. Andra är ständigt vaksamma. Denna diskussion och alla våra övriga storseminarier kommer att teckentolkas som ett led i att tillgängliggöra den offentliga debatten för alla.

Välkomna till oss på bokmässan i Göteborg. Tala om böcker. Det gör vi tillsammans.

Staffan Forssell
Generaldirektör för Kulturrådet

Header logo