Barn- och ungdomsböcker 2010/2011

0-19 år - 2010/2011

Här presenteras ett urval - ca 300 titlar - av de barn- och ungdomsböcker som ges ut under året som vägledning och inspiration för dem som arbetar med eller har egna barn. Den innehåller boktips, korsord och andra tävlingar som riktar sig direkt barn i olika åldrar.


Header logo