Budgetunderlag 2011-2013

Kulturrådets skriftserie 2010:2

Den inledande delen av budgetunderlaget beskriver viktiga omvärldsförändringar som kan få konsekvenser för kulturområdet. Den senare delen innehåller Kulturrådets prioriterade områden och bedömningar av utvecklingen under perioden 2011–2013. Delar av budgetunderlaget är sammanställt i samverkan med Konstnärsnämnden.

Beställ skriften

Header logo