Digitalisering på scenkonstområdet

Regeringen har genom Näringsdepartementet gett Kulturrådet i uppdrag att sammanställa en studie om digitaliseringen på scenkonstområdet.

Header logo