Kultur för alla

- inget hinder

Kulturlivet ska vara enkelt att nå – för alla. Med enkla medel kan tillgängligheten öka. Kontrastmarkerade trappor, ledstänger och tydliga skyltar gör det möjligt att nå en större och mer blandad publik.

 

Ladda ner informationsbladet

Header logo