Kulturens finansiering 2007

Kulturen i siffror 2008:7

Kulturens finansiering 2007Kulturens finansiering 2007 presenterar statens, landstingens/regionernas, kommunernas och de svenska hushållens kulturutgifter 1998–2007. Under 2007 uppgick dessa aktörers samlade kulturutgifter till knappt 67 miljarder kronor. Den offentliga sektorn – stat, landsting/regioner och kommuner – stod för 32 procent, drygt 21,7 miljarder kronor, medan hushållen stod för 68 procent, cirka 45 miljarder kronor (inklusive investeringsutgifter). Uppgifter om kulturens finansiering har tidigare redovisats i Tillgänglighet i hela landet - Kulturrådets omvärldsanalys (2006), Offentliga kulturinsatser 2005 i regionalt perspektiv (2006) och Kulturens pengar (2002).

Beställ rapporten

Header logo