Kulturens finansiering 2008-2009

Kulturen i siffror 2010:7

I Kulturens finansiering 2008–2009 presenteras statens, landstingens och kommunernas kulturutgifter. Tillsammans avsatte staten, landstingen och kommunerna 23 miljarder på kulturen 2009. Utöver det spenderade hushållen cirka 45 miljarder på kultur- och mediakonsumtion. Staten avsätter mest pengar därefter kommunerna och landstingen. Det finns dock stora skillnader mellan kommunerna och även landstingen hur mycket pengar de spenderar på kulturen. I rapporten kan du bland annat se hur mycket varje kommun avsatte till kulturen 2009. För landstingen har kulturen blivit ett allt viktigare område och varje landsting har redogjort för sina kostnader för kulturen 2009. Statens finansiering av kulturen är en sammanställning av budgetutfallet 2009.

Kulturens finansiering 2008–2009 ingår i Kulturrådets serie Kulturen i siffror, som även innefattar annan statistik på kulturområdet. Kulturrådet är statistikansvarig myndighet för kulturstatistiken.


Header logo