Kulturens pengar 2002

Kulturen i siffror 2003:6

Omslag till Kulturens pengar 2002Kulturpolitiken formas i ett samspel mellan statens, landstingens och kommunernas insatser. Kulturen utspelas också på en kommersiell marknad med utbud av och efterfrågan på varor och tjänster där den enskilde konsumenten är aktör. År 2002 omfattade kultur- och mediesektorn totalt ca 56 miljarder kronor i den svenska ekonomin. Merparten av kulturen bekostas direkt av hushållen som privat konsumtion, ca 38 miljarder kronor, medan de samlade offentliga kultursatsningarna uppgick till 17 miljarder kronor. I denna rapport presenteras en ekonomisk bild av hur den samlade kulturkonsumtionen ser ut. Statens, landstingens och kommunernas kulturutgifter redovisas totalt och efter de olika kulturområdena. De enskilda kommunernas och landstingens kultursatsningar redovisas i detaljerade tabeller.

Rapporten kan beställas från Kulturrådets informationsavdelning

Kulturens pengar 2002 (3 Mb)

Header logo