Museer & konsthallar 2008

Kulturen i siffror 2009:4

Omslag Museer & Konsthallar 2008I denna rapport redovisas resultaten av 2008 års verksamhet på 214 museer och konsthallar i Sverige. Resultaten avser bland annat uppgifter om besök, personal, ekonomi och utställningsverksamhet.

Totalt hade museer och konsthallar närmare 18 miljoner besök 2008. Antalet besök minskade 2008 för tredje året i följd. Den största nedgången stod de kommunala museerna för medan ”övriga statliga museer” ökade sitt besökstal mest.

Antalet årsverken på museerna har under de senaste två åren minskat med 11 procent. Vid kommunala museer har antalet utförda årsverken minskat mest – 25 procent – och vid ”övriga museer” har antalet ökat mest – 27 procent. Nedgången i antalet årsverken beror delvis på nedtrappningen i bidragsgivningen till Accessprojekt.

De totala intäkterna för museer och konsthallar uppgick 2008 till närmare 4 miljarder kronor. Till två tredjedelar utgjordes intäkterna av bidrag där staten var den största bidragsgivaren med 40 procent. Entréavgifterna utgjorde 10 procent.

Under 2008 ägde 2 130 utställningar rum vid museer och konsthallar. Antalet utställningar vid museer minskade under perioden 2006–2008 med en halv procent medan de ökade med 10 procent på konsthallar.

Totalt hade museer och konsthallar 1,4 miljoner besök från skolor/förskolor under 2008. En tredjedel av besöken gjordes på de centrala museerna. Andelen årsverken med inriktning mot barn- och ungdomsverksamhet var förra året cirka 6 procent. 37 procent av de publika aktiviteterna var 2008 inriktade på aktiviteter för förskolor/skolor.

Museer och konsthallar 2008 ingår i Kulturrådets serie Kulturen i siffror, vilken även innefattar annan statistik på kulturområdet. Kulturrådet är statistikansvarig myndighet för kulturstatistiken och publikationen ingår i Sveriges officiella statistik.

Beställ rapporten

Header logo