Museer 2009

Kulturen i siffror 2010:6

I denna rapport redovisas 2009 års verksamhet på 166 museer i Sverige. I rapporten ingår bland annat uppgifter om institutionernas ekonomi, samlingar, entréavgifter och besök.

Totalt hade museerna närmare 18 miljoner besök 2009 vilket är en ökning med närmare en miljon besök sedan 2007. Antalet årsverken har under samma period minskat med nio procent. 

Nytt för åtets rapport är en rad frågor med fokus på barn och ungdom. Total hade museerna 1,3 miljoner besökare från förskolor och skolor under 2009. Museerna hade närmare 39 tusen aktivitetstillfällen som särskilt var för unga. En absolut majoritet av dessa aktiviteter var visningar. Hälften av museerna hade särskilda mål, som också utvärderats, för sin ungdomsverksamhet.

Museer 2009 ingår i Kulturrådets serie Kulturen i siffror, vilken även innefattar annan statistik på kulturområdet. Kulturrådet är statistikansvarig myndighet för kulturstatistiken och publikationen ingår i Sveriges officiella statistik.

Beställ rapporten

Header logo