Museer 2010

Kulturen i siffror 2012:1

Kulturrådet presenterar här statistikrapporten om museer i Sverige avseende verksamhetsår 2010. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik. Från och med den 1 januari 2012 är Myndigheten för kulturanalys ansvarig för den officiella statistiken på museiområdet. Kulturrådet påbörjade insamlingen av uppgifter för museer avseende verksamhetsår 2010 innan förändringen, varför denna rapport nu publiceras i Kulturrådets regi.

Ladda ner rapporten

Header logo