Musik 2001

Kulturen i siffror 2002:6

Musikstatistik 2001 innehåller uppgifter från 20 länsmusikorganisationer, 14 lokala och regionala orkesterinstitutioner samt 115 fria musikgrupper som erhållit statligt bidrag. Här redovisas uppgifter om antal besök, föreställningar, produktioner, årsverken, kostnader och intäkter m.m. Totalt hade länsmusikorganisationerna 1,45 miljoner betalande besökare fördelat på 12 879 konserter. Motsvarande siffror för de regionala och lokala musikinstitutionerna var 519 000 besökare och 1 141 konserter. De fria musikgrupperna spelade totoalt 2 346 konserter. Musikstatistik är utgiven av Statens kulturråd som har regeringens uppdrag att svara för den offentliga kulturstatistiken.

Rapporten kan beställas från Kulturrådets informationsavdelning

Musik 2001 (686 kB)

Header logo