Musik 2002

Kulturen i siffror 2003:8

Statistiken innehåller uppgifter från 20 länsmusikorganisationer, 14 lokala och regionala orkesterinstitutioner samt 124 fria musikgrupper som erhållit statligt stöd under år 2002

Musik 2002 (5 Mb)

Header logo