Musik 2003

Kulturen i siffror 2004:5

Musik 2003 innehåller uppgifter om verksamhet, personal och ekonomi för 20 länsmusikorganisationer, 15 lokala och regionala orkesterinstitutioner samt 129 fria musikgrupper.

Totalt genomförde länsmusikorganisationerna 12 537 konserter år 2003, vilket är cirka 200 konserter färre än 2002. De spelade totalt 4 626 skolkonserter. Den senaste femårsperioden har antalet skolkonserter minskat med cirka 25 procent.

Orkesterinstitutionernas publik fortsatte att öka något även år 2003, till totalt 525 166 betalande besökare. Antalet konserter ökade med nästan 20 procent mellan år 2002 och 2003 till 1 441.

De fria musikgrupperna redovisar totalt 2 593 konserter för en publik på cirka 612 000 personer.

Musik 2003 (592 kB)

Tabellbilaga Musik 2003 (914 kB)

Header logo