Musik 2004-2005

Kulturen i siffror 2007:1

Omslag Musik 2004-2005Musik 2004–2005 bygger på uppgifter från 20 länsmusikorganisationer, 15 regionala/lokala orkesterinstitutioner samt 151 (2004) och 142 (2005) fria musikgrupper som erhållit statligt bidrag under 2004 eller 2005. Uppgifterna som redovisas rör främst antal besök, föreställningar, produktioner, årsverken samt kostnader och intäkter. Av sammanställningen framgår att år 2005 genomförde länsmusikorganisationerna, orkesterinstitutionerna och de fria musikgrupperna drygt 19 000 konserter för en publik på ungefär 3,4 miljoner.

Musik 2004–2005 ingår i Kulturrådets serie Kulturen i siffror, som även innefattar annan statistik på kulturområdet, se till exempel rapporten Teater och dans 2004–2005.

Rapporten finns även tillgänglig som pdf:
Musik 2004–2005 (317 kB)

Komplettering
I samband med att Kulturrådet gjorde om redovisningsblanketterna för verksamhetsåret 2005 gick viss information förlorad. Sörmlands Musik & Teater har påpekat detta för Kulturrådet och valt att komplettera sina uppgifter för 2005. Tre tabeller i rapporten påverkas av dessa kompletterade uppgifter och de nya tabellerna återfinns i högermarginalen. Observera att texten i den tryckta rapporten baseras på de gamla uppgifterna. Vid nya beräkningar är det viktigt att de senaste uppgifterna som publiceras i de nya tabellerna används. 

beställ rapporten

INFORMATION

Header logo