Musik 2006

Kulturen i siffror 2008:5

I denna rapport redovisas uppgifter om den regionala musikverksamheten i 21 län, 15 regionala/lokala orkesterinstitutioner samt 122 fria musikgrupper som erhållit statligt verksamhetsbidrag under 2006. Uppgifterna som redovisas rör främst antal besök, konserter, årsverken samt kostnader och intäkter.

Under 2006 mottog den regionala musikverksamheten, orkesterinstitutionerna och de fria musikgrupperna sammanlagt 3,52 miljoner besök och gav totalt 20 200 konserter. Cirka 1,2 miljoner av besöken var i åldrarna 0–25 år och antalet skolkonserter var 7 100. Totalt antal årsverken uppgick till cirka 1 700 för den regionala musikverksamheten och orkesterinstitutionerna. De sammanlagda intäkterna under 2006 var 1,36 miljarder kronor och kostnaderna för samtliga verksamheter i rapporten var 1,3 miljarder kronor.

Läs rapporten

Header logo