Regionalt utfall 2011–2012

Syftet med denna rapport är att ge en bild av statens insatser inom kulturområdet ur ett regionalt perspektiv.
Header logo