Scenkonst och musik 2007-2008

Kulturen i siffror 2010:2

I denna rapport redovisas uppgifter om verksamhet, ekonomi och personal för regionala/lokala institutioner och fria grupper på scenkonst- och musikområdet, vilka erhållit statsbidrag för verksamhetsåren 2007 och 2008.

Scenkonst och musik 2007-2008 ingår i Kulturrådets serie Kulturen i siffror, som även innefattar annan statistik på kulturområdet.


Header logo