Skapande skola

- kultur i lärandet

Skapande skola är ett statligt stöd för att stärka skolans samarbete med det professionella kulturlivet. Målet är ett varaktigt samarbete. Här ges fem exempel på hur några av landets skolor valt att samarbeta med professionella kulturskapare för att ge barn och unga möjligheter att möta konst och kultur och själva skapa.

Allt fler ser att professionella kulturskapare i skolan gör skillnad. Skapande skola startade 2008 och redan nu kan man skönja resultat av skolornas och kulturaktörernas gemensamma arbete.

Skolans läroplan ger barn rätt att möta kultur. Med läroplanen som utgångspunkt kan professionella kulturaktörer ge eleverna nya möjligheter att nå skolans mål.

Tanken med denna folder är att du som arbetar i skolan eller med kultur ska låta dig inspireras. Här möter du kulturaktörer, lärare, elever och tjänstemän som delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta professionellt med konst och kultur i skolan.

Header logo