Studieförbund 2008-2009

Kulturen i siffror 2010:3

Kulturrådet är statistikansvarig myndighet för den officiella studieförbundsstatistiken. Statistiken bygger på uppgifter från studieförbundens verksamhetsregister - STUV-registret - som ägs av Folkbildningsrådet. Registret administreras av SCB – Statistiska centralbyrån. Registret innehåller uppgifter om studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet som fått statsbidrag det aktuella året.

Header logo