Teater & dans 2006

Kulturen i siffror 2008:1

I denna rapport redovisas uppgifter om verksamhet, ekonomi och personal för regionala/lokala institutioner och fria grupper på teater- och dansområdet som erhållit statsbidrag för verksamhetsåret 2006 – det vill säga 40 teater-, musikteater- och/eller dansinstitutioner, 74 fria teatergrupper och 39 fria dansgrupper.

Under 2006 mottog institutionerna och de fria grupperna 3,3 miljoner besök och gav 21 200 föreställningar. Av dessa var 884 000 barn och ungdomar och 10 300 föreställningar var för förskola, grundskola och familj. Totalt antal produktioner var 1 058 stycken, av vilka 445 var barn- och ungdomsproduktioner. Cirka 4 500 årsverken utfördes vid institutionerna och de fria grupperna. De sammanlagda intäkterna under 2006 var drygt 3,5 miljarder kronor och kostnaderna för samtliga verksamheter i rapporten uppgick till 3,3 miljarder kronor.

beställ rapporten

SKRIFTEN SOM PDF

Header logo