Teater och dans 2003

Kulturen i siffror 2004:4

Teater och Dans 2003 innehåller uppgifter om verksamhet, personal och ekonomi för 40 teater- och/eller dansinstitutioner, 69 fria teatergrupper samt 32 fria dansgrupper.

I rapporten framgår att antalet besökare uppgick till 3,54 miljoner, vilket är ungefär i nivå med 2001 och 2002. Det totala antalet föreställningar ökade med 1 000 föreställningar till 21 935 år 2003. Antalet produktioner fortsatte att minska. Totalt gjordes 892 produktioner 2003, jämfört med 922 året innan. Ungefär 40 procent av alla produktioner riktades till barn och ungdom.

Antalet årsverken minskade något vid institutionerna mellan 2002 och 2003 till 3 725. För de fria grupperna var läget oförändrat med knappt 500 årsverken. De sammanlagda kostnaderna uppgick till 2,96 miljarder kronor, varav institutionerna stod för mer än 90 procent. De fria teater- och dansgruppernas kostnader var cirka 216 miljoner kronor. Intäkterna var sammanlagt 2,99 miljarder kronor, varav de fria gruppernas intäkter utgjorde mindre än en tiondel, 218 miljoner kronor.

Teater och Dans 2003 (1 Mb)

Tabelllbilaga Teater och Dans 2003 (1 Mb)

Header logo