Teater och dans 2004-2005

Kulturen i siffror 2007:2

Omslag teater och dans 2004-2005Teater och dans 2004–2005 innehåller uppgifter om verksamhet, ekonomi och personal för regionala/lokala institutioner och fria grupper på teater- och dansområdet som erhållit statsbidrag under år 2004 eller 2005 – det vill säga 39 teaterinstitutioner, 70 respektive 74 fria teatergrupper och 38 respektive 36 fria dansgrupper. Av sammanställningen framgår att både antalet besökare och föreställningar ökade mellan 2004 och 2005 till totalt 3,7 miljoner besök respektive cirka 21 700 föreställningar.

Teater och dans 2004–2005 ingår i Kulturrådets serie Kulturen i siffror, som även innefattar annan statistik på kulturområdet, se till exempel rapporten Musik 2004–2005.

Rapporten kan beställas från Kulturrådets informationsavdelning

Rapporten finns även tillgänglig som pdf:
Teater & dans 2004–2005 (381 kB)

Header logo