Utvärdering av de verksamheter som har fått stöd inom Kulturrådets uppdrag Kultur för äldre

I denna rapport sammanfattas utvärderarens arbete och slutsatser av utvärderingen av Kultur för äldre. Utvärderaren har besökt de fem projekt som valts ut för fallstudier och genomfört uppemot 70 intervjuer med projektmedarbetare, styrgruppsledamöter, personal inom äldreomsorgen, målgruppen äldre och kulturskapare. Dessutom har utvärderaren deltagit som deltagande observatör i flera av projektens aktiviteter. Den samlade datan i kombination med utvärderarens observationer ligger till grund för slutsatser och metodbeskrivningar.

Header logo