Bildspel kan ej skapas, bild visas istället.

Kultur och hälsa

Arbetet med kultur och hälsa bygger på övertygelsen att konst och kultur kan bidra till att förändra individer och samhällen. Med helhetssyn på människan spelar kulturen en viktig roll för ett ökat välbefinnande, som hjärngympa och drivkraft för kreativitet. Kulturrådet har regeringens uppdrag att informera om arbeten inom kultur och hälsa.

Bild: Voces Nordicae, Leonardo Dreams. Foto: Mats Bäcker.

The brain and body in motion: The utility of dance for exploring nervous system plasticity

Emily S Cross, professor of Cognitive and Social Neuroscience, School of Psychology, Bangor University, Wales, föreläser vid Culture and Brain, Den kulturella hjärnan, vid Karolinska Institutet, Solna.

När? kl. 15-16 den 25 januari 2017
Var? Wallenbergsalen, Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet.

" The neuroscience of music and its applications to cognitive change have a well-established history, having now been studied for over fifty years. More recently, a small but growing number of researchers are turning their attention to dance."

Ny slutstudie från Kalmar län

När Kalmar län förstod att att få visste hur kulturyttringar främjar hälsan, startade ett projekt med stöd av Kulturrådet för att skapa en arbetsmodell. De ville  öka samverkan mellan kulturorganisationer, folkhögskolor, kommunal äldreomsorg samt hälso- och sjukvården. Syftet var att skapa struktur och nätverk för att kunna arbeta långsiktigt med kultur och hälsa. Här är deras rapport Hälsa & kultur.

Läs rapporten (pdf)

Generationer i kulturmöten i Göteborg

I slutet av november 2016 hölls en konferens i Göteborg, tillika slutredovisning av Kulturmöten utan gränser, ett forsknings- och verksamhetsarbete med allåldersperspektiv, som pågått i tre år med finansiellt stöd av bland andra Kulturrådet (Kultur för äldre-medel).

Läs mer om konferensen

Kulturmöten utan gränser

Den 29 november bjuder Göteborg in till en dag om äldre, kultur och hälsa. Målgruppen är främst beslutsfattare och de som är verksamma inom fältet barn, unga och äldre. Dagen avslutar ett forsknings-och verksamhetsarbete med allåldersperspektiv som pågått i tre år med finansiellt stöd av Kulturrådet.

Läsa mer och anmälan

Kultur och hälsa i praktiken

Nu har uppföljaren till boken Kultur och hälsa: Ett vidgat perspektiv kommit: Kultur och hälsa i praktiken. Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet ger en beskrivning av praktiska verksamheter utifrån aktuell forskning. Den inspirerande boken innehåller fördjupad kunskap för praktiker, forskare, beslutsfattare, kulturutövare, journalister och hälso- och sjukvårdspersonal.

Läs mer

Vad påverkar vår psykiska hälsa?

Folkhälsomyndigheten har fått  i uppdrag att göra en kunskapssammanställning över faktorer som påverkar jämlik psykisk hälsa.

– Risken att drabbas av psykisk ohälsa är dubbelt så stor för barn i socioekonomiskt utsatta grupper än för barn i andra grupper, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Läs mer om uppdraget

Konstens möjligheter att öka livskvaliten

Onsdagen den 21 september uppmärksammar Ystads konstmuseum internationella alzheimerdagen och bjuder in till en förmiddag med samtal om demenssjukdomar och konstens möjligheter att öka livskvaliten för målgruppen.

Läs mer och anmälan

Världens första diktomat

Diktomaten är en digital station med haikudikter skrivna och inlästa av äldre personer i Kristianstads kommun och tonsatta av kompositören Stefan Pöntinen. Den är ett resultat av ett kultur och hälsa-projekt som visar hur äldre kan hitta nya intressen och förmågor som de knappt trodde sig ha!

Lyssna på diktomaten Väck mig mjukt
Läs mer om projektet och initiativtagare Tom Sebastian, sjukhuspoet

Nya belägg för bibioterapins kraft

Läsning är positivt för det psykiska välbefinnandet. Det visar en ny studie vid Göteborgs universitet, där litteraturcirklar för personer med psykisk ohälsa studerats.

Läs mer om studien

Dansa för livet

Dansa för livet - För dig som arbetar inom vården, med äldre, med kultur. 26 september kl. 13-19 på Skånes dansteater i Malmö.

Läs mer om Dansa för livet

Musikens betydelse för barn och ungas utveckling

Konferens där det aktuella kunskapsläget om kulturens betydelse för barn och unga presenteras. Kostnadsfritt. Linköping 18 september 2016.  

Läs mer och anmälan

Må bra med kultur

Ny rapport om Må bra med kultur, som är en del av det ordinarie arbetet inom hälso-och sjukvården i Region Östergötland. Må bra med kultur-aktiviteterna sker i samverkan med lokala kulturaktörer såsom kulturinstitutioner, studieförbund och fria aktörer. Aktiviteterna finns inom områdena dans, hantverk, litteratur, skapande, sång, natur och trädgård.

Läs mer om Må bra med kultur

Konstens dolda kraft

Missa inte UR:s serie om konstens dolda kraft! Dansk serie om hur konsten påverkar oss. Filosofen John Armstrong tror att alla konstarter har en terapeutisk egenskap och besöker konstbiennalen i Venedig.

Litteratur
Scenkonst
Musik
Bildkonst

Film Stockholm och KTH i forskningssamarbete inom vårdsektorn

Nu inledes ett forskningssamarbete inom Stockholms län för att ta fram innovativa behandlingsmetoder för psykisk ohälsa – med hjälp av digitala verktyg och interaktivt berättande.

Läs mer om innovativa behandlingsformer

Unga och gamla möts kring kultur

Film, teater, sång och läxhjälp skapar meningsfulla möten mellan äldre och yngre i Göteborg. Det tycker stadsdelsnämnden Centrum som nu för in generationsmöten i den ordinarie budgeten. Tidigare har projektet finansierats med pengar från Kulturrådet.

Läs mer om generationsmöte i Göteborg

Dans på schemat i Örebro

Forskning kring ohälsa och kravlös dans har nu lett till att Örebro kommun infört dansprojektet "Bara dansa" för flickor i högstadiet och gymnasiet. Bakgrunden är Anna Dubergs avhandling som visar att dans kan förebygga och behandla psykisk ohälsa bland flickor i tonåren.

Läs och lyssna om dans och hälsa

Nytt centrum för kultur och hälsa

I framtiden ska kultur utgöra en integrerad del av landstingets hälso- och sjukvård i Stockholms län. Därför planeras nu ett kompetenscentrum för kultur och hälsa. Förstudien är klar som visar på inriktningen för centrumet.

Läs mer om kompetenscentrum för kultur och hälsa

Logotype: Playmäkerskonferens om framtidens äldreomsorg

Playmäkerskonferens om framtidens äldreomsorg

Kultur 365 arrangerar en heldagskonferens om forskning, teknik och kultur inom äldreomsorgen. Konferensen äger rum den 12 april i Södertälje och erbjuder en dag för både hjärtat och hjärnan.

Läs mer om konferensen

Äldres tillgång till kultur en viktig framtidsfråga

Kulturanalys publicerade nyligen en omvärldsanalys om de tendenser som påverkar ungas och äldres kulturvanor på 5–10 års sikt. Den betonar vikten av att förebygga vita fläckar på kartan där ett kulturutbud saknas, ge fler tillgång till bredband, stärka äldres tillgång till kultur, arbeta för större mångfald, samt öka mediekunnigheten för att motverka filterbubblors negativa effekter.

Läs mer om Kulturanalys rapport

Kultur på recept mot smärta

Kultur på recept för smärtpatienter var samtalsämnet när hjärnforskaren Anna Maria Weingarten, stessforskaren Töres Theorell och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink talade under ett seminarium i Visby, lett av Alexandra Charles.

Läs vad de talade om, lyssna på en filmad intervju med en av deltagarna eller läs rapporten Kultur på recept vid långvarig smärta.

Läs mer i Danderyds sjukhus nyhetsbrev

KONTAKT

Tua Stenström
Telefon: 08-519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Header logo