Teater för äldre

Blekingeprojektet Teater för äldre bygger helt på de äldres engagemang. Minnen och berättelser ligger till grund när Karlshamnsgruppen arbetar med temat ”Skrock och sägner i Blekinge” och Karlskronagruppen tar sig an ”gamla tidningsreklamer, radio- och tv-program”.

Det är två förställningar som rymmer sång och musik och sketcher baserade på de medverkandes egna hågkomster. Ett exempel är berättelsen om hur Gunborgs farbror lyckades lura den elaka skogssnuvan under en skogstur och i sista stund kunde ta sig hem eller hur det gick till när den allra första tv:n gjorde entré i bostaden.

Det viktigaste i arbetet är nu inte den färdiga föreställningen, det är resan fram som är det centrala. Därför arbetar deltagarna i grupper, gör gemensam research, tar fram musik, rekvisita och kostym, allt under ledning av teaterpedagogen Annie Gylling och Johan Sturesson som ansvarar för produktion och teknik.

Blekinge Läns Bildningsförbund har det regionala uppdraget att arbeta med Kultur i vården. Det innebär att man fungerar som en länk mellan kulturverksamheter och vård och knyter samman kultur- och vårdarbetare, initierar och startar utvecklingsprojekt, inspirerar till ny verksamhet och informerar om ny forskning och nya rön.

Projektet Teater för äldre får stöd med kostym, rekvisita, teknisk utrustning, föreläsare med mera av Musik i Blekinge, Teatersmedjan, Blekinge Läns Bildningsförbund och Regionteatern Blekinge Kronoberg.

De två föreställningarna har premiär i månadsskiftet mars/april 2013.

Header logo