Blekinge

FRÅN VÄGSKÄL TILL DANSBANA

I slutet av 1990-talet producerade ABF en utställning och en bok med namnet Från vägskäl till dansbana – en dokumentation av dansplatser i Blekinge. 2010 var det dags att damma av utställningen och använda materialet som utgångspunkt för ett större projekt riktat mot äldrevården.

Blekinge Läns Bildningsförbund och Musik i Blekinge har i ett projekt uppmuntrat äldre att delge sina minnen från dansbanor, vilket resulterat i en pjäs på samma tema. Femton vårdverksamheter fördelade över Blekinges kommuner, ingick i projektet.

Kerstin Isgren, var den sammanhållande länken i projektet och återkom till vårdverksamheterna. Vårdverksamheterna fick ett besök i veckan under 10 veckor. Besöken varvades med fristående träffar kring musik, dans, film och mode, med tillbakablickar, minnesträning och aktiviteter som anknöt till den förra veckans tema.

Teater

Till sin hjälp hade Kerstin Isgren dramapedagog Annie Gylling, som genom olika aktiviteter kunde locka fram de äldres minnen från dansbanorna. Dessa minnen användes sedan till ett teatermanus som blev en föreställning. Pjäsen Det var dans bort i vägen, producerades i samarbete mellan den fria teatergruppen Teater Alegria och Regionteatern Blekinge Kronoberg. Igenkänningen var stor, när teatergruppen sedan spelade upp föreställningen för vårdverksamheterna och de äldre kände sig mycket delaktiga i handlingen.

Projektets mål

  • Aktivera de äldre med kulturaktiviteter, så att de själva är aktiva och inte enbart är åskådare/konsumenter.
  • Stimulera personalen, så att de kan känna glädje i att arbeta tillsammans med vårdtagarna och inte enbart för vårdtagarna.
  • Inspirera till kulturaktiviteter i vardagen.
  • Metodutveckling-att utifrån ett gemensamt tema engagera olika verksamheter i olika genrer.

Fortsättning

Målet är nu att personalen själva ska kunna arbeta vidare med projektet, med hjälp av handledning och diverse material. En återträff kommer att arrangeras under december, för att inspirera till fortsatta aktiviteter och för att vårdverksamheterna ska få utbyta tankar, idéer och goda exempel.

Läs mer om från vägskäl till dansbana

Header logo