Animation med äldre - länets seniorer på röda mattan

Folkhälsosektionen i Jönköpings läns landsting driver två projekt inom området Äldre och kultur: Med gemensam kraft för ett rikt liv som senior och Animation med äldre.

– Detta har räddat mig, har en av deltagarna sagt om Animation med äldre.

Animation med äldre är ett projekt som låter äldre i Jönköpings län skapa animerade filmer och bildberättelser. I konceptet ingår att de äldre deltar från ax till limpa i filmproduktionen. Det är deras egna berättelser och historier som blir till film, och de får vara delaktiga i alla moment, från manus till det färdiga verket.

Alla deltar utifrån förmåga och de äldre behöver inte göra allt själva utan får hjälp av proffs. En viktig förutsättning för lyckat filmarbete, förankring och kontinuitet i verksamheten är att personalen som är knuten till Träffpunkt/aktivering/ boende erbjuds att aktivt delta i skapandeprocessen.

Resultatet av animationsprojektet blir ett antal kortfilmer som ska visas för publik under festliga former under 2013. Filmerna kommer också att finnas på DVD och på webben.

Med gemensam kraft för ett aktivt liv som senior

Målet med projektet är att göra ett rikt liv för länets seniorer möjligt, oberoende av om de bor hemma eller på särskilt boende. Med gemensam kraft för ett aktivt liv som senior erbjuder bland annat dansterapi på äldreboenden, konst som kommunikation för personer med afasi och högläsning för personer med utländsk bakgrund.

Projektet arbetar också med att underlätta för länets seniorer att ta del av Smålands Musik och Teaters kulturutbud, bland annat genom musik inom palliativa vården och teater på äldreboende och konserter på Länssjukhuset Ryhov.

Kultur på recept

Från och med hösten 2013 får patienter på vårdcentralerna i Jönköpings län möjlighet att delta i pilotverksamhet med Kultur på recept. Det är en arbetslivsinriktad behandlingsform för personer som har eller är i riskzonen för stressrelaterade besvär, psykisk ohälsa och/eller långvarig diffus smärta.

Header logo